STRINA ESTIVA 2009


"A STRINA " ,PIACE ANCHE D'ESTATE "

C'era tantissima gente alla "STRINA D'ESTATE", manifestazione proposta dall'amministrazione comunale di Lago,sia per ringraziare i turisti che hanno scelto il nostro paese come meta estiva e sia per dare il benvenuto ai moltissimi emigranti ,tornati al paese natio,dopo una lunga assenza .
La voce storica della strina , ovvero Luca Politano,che ha presentato la serata con la solita maestria ha portato sul palco i migliori strinari laghitani,primo fra tutti Antonio Scanga , il quale ha riscosso molti applausi, anche, per la presentazione della ricorrenza del 60°anno della scomparsa del carabiniere Giovan Battista Aloe, nostro concittadino,barbaramennte trucidato in Sicilia .
Moltissimi i temi satirici toccati dai vari autori :la nuova statua dell'Emigrante,situata vicino l'ufficio postale;la raccolta differenziata ;la vigilanza urbana ;la scarsita' di acqua in paese .Il pubblico ha gradito molto la performance dei vari strinari ,riservando loro scroscianti applausi.

Pubblichiamo la strina presentata da Pino e Piero Marano :" Ciutìe d'estate"

Pace e salute a damu a tutti quanti, nu bonvenutu a lli horestiari,nu benturnatu a lli emigranti
Signori bonasira e bon'estate,e votazioni ce su state a giugniu, ma le magagne ne sunu restate
Pariamu l'àrabi ccu lli sdraeliani,ne ndamu dittu e tutti i culuri e alla Provinca zeru laghitani
Hanu parratu e vucche e mai lu core,pue quandu ha d'arbitratu donn'Alfonsu,se su scannati ccu l'uacchi de hore
Mue e novità già le viditi tutti,ma i paisani ull'accuntianti mai,ppe loru e cose belle sunu brutte
E ppe putì guidare stu paise,povari sindaci e d'amministaturi,c'hau de sudàre le sette cammise
U 16 de lugliu è arricurdatu,nun sulu ppè la hesta da Madonna,ma ppè la statua c'hanu mbullunatu
Nduve Giocondu c'havìa fattu biallu,vicinu a posta ,ndu c'era la benzina,c'è nu capulavoru e capitiallu
Gianfrancu ha parcheggiatu u furguncinu e quandu la mugliera ha scumbugliata,i cani su fughjuti a llu pendìnu
Toninu u Cavallaru du barcune,vidianduse d'avanti stu prisiantu,ha dittu "Hau lassata intru u cartune"
Romanu ,mentra ad'acqua la schjarova, rispunda ca nun c'iadi lu casciuattu,ma iadi eccussì la statua nova
E hissarie ditte sunu tante , Pierinu,a difesa du Cumune,rispunda ch'è la statua e l'emigrante
"O è nciutatu,o nu sa chillu chi dìcia"se ncazzadi Jennaru de Maranu,"ogni emigrante tena na valigia"
Maruzzu Sesti le respunda ncoru:"C'ciamu e mbitare a banda da Mantìa,ppè n'agurare stu capolavoru"
Se è bella o brutta , lassamula stare,cumbenadi a parrà ccu chine ha fatta,ca sulu Illu na pùadi spiegare.
Embece mue cangiamu l'argumentu,a stu tilegiurnale paisanu ccu le notizie e l'urtimu mumentu
Pigliamu u hattu della spazzatura:nessunu la vulìadi avanti a porta e ghjanu a llu cumune a d'ogni d'ura
Ma a gente è veramente disgraziata:cu caccianu i bidoni puzzulenti, u lle va bona la Differenziata
E capu e pisci,vrudata e corchie d'ova,e ghjettau ppe dispiattu e all'ammucciuni ,avanti u largu e santu Nicova
E nullu ca le puadi dire nente,ca te respundau ccu lla zirra a llu nasu:"Ce vuaglu lu bidone puzzulente"
"C'aspazzatura ia l'aghje pagare,e puru ca sa piglianu a lla casa,nessunu me mpediscia da jettare"
A d'aggiustà ste capu paisane,hurtuna ca cc'è Bossi ccu lla Lega,ca manda puru a nui ronde padane
Ma u hattu assai curiusu e mianzu seriu,e cca c'è Ntoniu Scanga a llu paise, e a Ghjumefriddu cc'iadi Aureliu
L'hau datu a tutti dui,nu chiorru mmanu,ma Aureliu tena la paletta,ca forse è miagliu cu vigile urbanu
Ntoniu di Sciani, cciadi ppe nu mise,ma u sindacu si cc'iù lassassi stare,hacissidi nu bene a llu paise
Cuu lla divisa para ca c'è natu,saluta paisani e forestiari e a ncu tamarru l'hadi già castiatu
Ha sciuatu finalmente lu blocchettu,dopu tant'anni ca nun se rapìa,parìa ca c'haviau misu nu maschjettu
Vulissi dire a s'amministraturi,e nun se hare i bialli ccu lla gente,sinnò a Ntoniu restau lli duvùri
Ca ogni tantu na contravenzione,hadi cchiù bene de na medicina e a lu mavatu le hadi benone
e prosit....
(nella foto :l'assesore allo spettacolo Enzo Scanga premia Luca Politano)

I PRIMI 50 ANNI ..DELLA "PERLA"
LA BOUTIQUE DI BETTINA FESTEGGIA LA SUA ATTIVITA'Una folla di clienti e di curiosi erano presenti , sabato 22 agosto ,alla festa presentata dalla boutique “ La Perla”,in occasione del cinquantesimo anno di attività commerciale .
Attraverso l’esposizione di documenti ,oggetti e foto si è voluta percorrere una storia non solo della famiglia Muto (ricordiamo che l’attività fu iniziata da zia Annina e zio Gregorio,nel lontanissimo 1959), ma di tutta la comunita’ laghitana .
La redazione porge i migliori auguri a Bettina,Franca, Vincenzo ,nonché William con tutta la sua nidata.

MANIFESTAZIONI ESTIVE A LAGO

LAGO D'ESTATE 2009

10 agosto : NOTTE BIANCA " TUTTI INSIEME PER L'ABRUZZO"

11 agosto :LA BELLA D'ITALIA (pineta di Lago )

13 agosto : CARNEVALE ESTIVO

16 agosto :La canzone d'autore con ANTONELLO ARMIERI

17 agosto :LA NOTTE DEL PEPRONCINO(esposizione dei migliori prodotti calabresi)

19 agosto : A STRINA LAGHITANA

20 agosto : PINETA IN FESTA (incontro musicale calabria-sardegna,con L.Politano)

22 agosto :LA BELLA D'ITALIA (finale provinciale )

30 agosto :FESTA DELL'ANZIANO

17 AGOSTO "FIERA DEL PEPERONCINO "


LE PIU' IMPORTANTI AZIENDE CALABRESI SI TROVERANNO A LAGO,IL 17 AGOSTO ,PER LA
"FIERA DEL PEPERONCINO "


PROGRAMMA:
ORE 18 "TAGLIO DEL NASTRO INFUOCATO"
ORE 20 I SAPURI DU NANNU" PASTA,HASULI E FRITTUVE"
ORE 21 "CANTI DI BOCCHE ARDENTI "
ORE 22 " A STRINA VRUSCENTE "
ORE 23 PREMIAZIONE STAND PIU' ORIGINALE "
ORE 23.30 "LA MISS PIU' ....PECCANTE "
ORE 24 " TARANTELLAGO"
per informazioni : comune di Lago(cs)
cell 3383988194