FESTIVAL DELLA STRINA LAGHITANA A TORONTO

U TESTAMIANTU
( canta GIAMPIERO GROE)
1)Stu cantu e strina , arriva de luntanu
e puru si a linterna s’è stutata
ne restadi stu core Vachitanu

2)Stu core c’ha vattutu ntra lu piattu
cumu n’aggiallu chiusu ntra na caggia
e mai s’è vendicatu ppè dispiattu

3)E tante , e tante, sunu state e pene
ma cu na spugna s’ha sucatu u male
e si hai mungiuta , è d’esciutu u bbene

4)“ Si tu fa bbene, dopu si cuntiantu “
me dissa Patrimma , prima de murire
e dopu n’ha vassatu u testamiantu

5) L’ha scrittu ccù lla pinna de lu core
parrandu de lu bene da famiglia
e ha sigillatu ,ccù lla hirma e hore

6)C’hià scrittu de amare i Paisani
cu avìa mparatu Nannama e Nannuzzu
c’havianu a casa a lli Vasci Soprani

7) E pue s’è ricurdatu de l’amici
ca s’hù l’appuaggiu ppè d’ogni bisuagniu
e llu rispettu fa tutti felici

8)E c’hiadi scrittu puru ca a ricchezza
nun sunu i sordi ppè comprare tuttu
ma è la povertà da cuntentizza

9)A cuntentizza !! chi parova bella
te hadi dare a manu a llu nemicu
e te fa duce cu na Garamella

10)Mue chiudu a busta ca me vatta llu core
salutu a chine l'ha vulutu bene
a chilli de Torontu e a chilli e hore

10)E ia ve lassu e nun ve dicu nente
ma si ncu a vota avissivu bisuagniu
ia signiu u higliu e Ginu “ U PresidenteA STRINA VACHITANA IN CANADA

RASSEGNA DELLA STRINA LAGHITANA AL CLUB DI TORONTO
SABATO 22 - DOMENICA 23 GENNAIO 2011
I MIGLIORI STRINARI LAGHITANI, CON LA PRESENZA DI MOLTI GIOVANI, VI ASPETTANO AL "CLUB LAGO DI TORONTO"
“U pensiaru e Ginu”
(cantano ANNA PERRI E LUIGI SCANGA)
1) Cu è bella sta sirata canadise
m’affacciu da hinestra e guardu e stille
me paradi na sira calabrise

2) abbuarvu l’uacchi e pue, ringraziu Ddia
e a mente mia se mintadi a sunnare
me para d’esse a llu paise mia

3) du Biviu, a lli Catohia, a mmianzu a Chiazza
da gghjasa da Nunciata , alla Vechiana
siantu lu bandu de Cicciu da Pazza

4) pue, u Vachiciallu e lla ruga de Gnazziu
u barru e Peppe e Cova , a Cristu Re
Giuanni a Cannunera ccu llu daziu

5) e dopu i Vasci,i Griaci e l’Arie e Vupu
e bacchettate e u bene da maestra
e u primu ghjurnu ca signiu partutu

6) canusciu ogne ruga e ogni via
m’abbrazzanu l’amici de lu core
siantu l’urdure de la casa mia

7) c’è Patrimma spurvutu da hinestra
e Nannuma chi cantadi la strina
ccù Mamma chi annetta la minestra

8) m’abbrazzu a tutti e me scoppia llu core
ma a llu cchiù bbiallu a mente se resbiglia
su cinquant’anni ca ia signiu hore

9) Su cinquant’anni de tantu lavuru
ccù chianti,sacrifici e umiliazioni
ppè di “dumani avimu nu futuru”

10) e mue ca i tiampi brutti su cangiati
n’avissimu e abbrazzà cu buani frati
embece, simu cu i cani arraggiati

11) c’hanu bisuagniu delle mussarove
o a lla vucca , du hiarru du puarcu
ppè misurare bbone le parove

12) Sta luntananza , unnà mparatu nente
e unnè servutu mancu u stare bbuanu
forse era miagliu rimanì pezzente

FESTIVAL DELLA STRINA 2011

FESTIVAL DELLA STRINA 2011
A REGINA DA HAMIGLIA
(Luca Politano)

Aguri , bonasira e mue cantamu
dopu li misi stati a llu letargo
cumu li gliri, nui ne risbigliamu

ne risbigliamu de stu suannu eternu
ch’è la ricchizza de li guvernanti
sempre aiutati da lu Patreternu

Nun c’jadi Capudannu senza strina
nun c’ja vighjlia senza baccalà
nun c’jadi pastasciutta ccù pastina

c’è lu Prisepiu , ma nun c’ja Natale
ca i preschjari sun guerra fra de illi
e llu Bumbinu nun vuadi cchiù arrivare

e un bò venire cchiù supra sta terra
ca se sunu allurdate le zimarre
e i priaviti fra loru sunu nguerra

A s’annu nuavu chiadu tante cose
ma primu e tuttu a mprofumare a vita
ccù na lavanda e gigli, oppuru e rose

e dassi, pue ,na bbona sciacquatina
a lla lurdìa du core e a llu ciarviallu
disinfettandoli ccù criolina

ca ccu ste corchie nivure a lle rase
se stanno perrupandu le famiglie
e sende stau d’inchiandu tutte e case

Stamu perdiandu u siansu e lla misura
si primu a novità era tri ghjurni
mue, dura solamente na menz’ura

e uncìa cchiù postu ppè llu dispiacire
nessunu hattu fa scrizzare i carni
c’è puru lu spettaculu a murire

Na vota ppè llu hine settimana
se ghjadi a Roma a vidare lu Papa,
mue vanu tutti quanti ad’Avetrana

c’è diventatu nu pellegrinaggiu
ma embece da Madonna o n’atru Santu
se vada a d’onorare nu garaggiu

Nessunu se hacissi meraviglia
è sa casciotta, ca n’ha cangiatu a vita
e d’illa la regina da famiglia

si primu se mangiava e se parrava
e a mamma dicìa all’atri “v’è piaciuta”
u patre ccu llu higliu ce jucava

mue la hamiglia è sempre cchiù a llu sbandu
nessunu chi se guardadi ccu l’atru
e tutti vuanu lu telecumandu

E cchi sapure c’hadi la pastina
mentre te guardi lu telegiornale
e vidi u scannamiantu da vicina

o dopu mentre mangi la nzalata
te mostranu lu zingaru pezziatu
o a guagliunella appena violentata

e nui cu tanti minchja ,llà ncantati
gudimu e ammazzatine e rapimenti
e diventamu tutti avvocati

e cce hurmamu puru u tribunale
chine grida ddè cchiù tena raggiune
“Ia signiu u miagliu e tu, nun sidi uguale!”

Forse ne cumbenissidi a pensare
e a nne guardà ntrà l’uacchi ppè capire
ca chissà limite, nun se pua superare

Purtamu a vita a lli valori veri
diciandu ca lu bene se conquista
ccù lli suduri e ccù lli hatti seri

ca senza stiantu campare hossi bbellu
ma chissa è roba de televisioneanzi è roba de “Grande Fratellu”

FESTIVAL DELLA STRINA 2011

FESTIVAL DELLA STRINA 2011 (PREMIO DELLA CRITICA)

U PARMU E LLA CHJCATURA ( ORSOLA MAZZOTTA)
1)Signiu na haccitosta e mmi cce spacciu 2) Mprima partuta senza pensà a nente
ma a Musa mia cu a vespa è nzerverata pue su dui piadi me signiu pentuta
l’è benutu u chiuritu e ia lu cacciu circu perdunu e scusa a ogni presente

3) Ccù si mistiari ca me truavu a fare 4) Cotta maestra mia !pecchì te lagni?
e parolacce su lu horte mia grida la mamma cu na spaturnata
vaghju alla scova ancora ppe mparare higliuma u lla dittu no, ma li cumpagni

5)Cu u vinduliari trumbettìa e sona 6)Puru ca sianti ncua parola pazza
e arruccuva forte ppe te cce ‘ha cride tuni scuvaru duna u bonuesempiu
dìcia ca rrobba sua è lla chiù bona trasa ogni ghjurnu e vassace na trazza

7)Ca a scova te la duna la creanza 8)Talìu luntanu e bivu sulu neglie
e puru ca un t’abbuffu a crepapelle u tiampu ppe demane è arrimisc-catu
horse ncu u ghjurnu te inchìa la panza viatu chi u lavuru lu pue sceglie

9)Ca si u lavuru è puru nu trastullu 10) Puru chillu chi ‘ha lu fannullone
e tu nun ghjuchi mai a frica cumpagniu mutu e assiddatu a lla stessa panchina
tutti servimu a tutti e nullu a nullu spira lu quatru da meditazione

11) A vivanza ‘hu chilla de la prova 12)Vicinu a casa u ghjume ‘hacìa schiuma
Papà u lavuru a mmia m’ha fattu sceglie ma a cariova de petre sempre china
“Vida cchi pisa de cchiù si a pinna o la cariova?” c’a a pinna parìa leggia cu na piuma

13)Mo puru a pinna s’è fatta pisante 14)A notte se resbiglia la natura
specie ppe chine ‘ha ngruappu na famiglia e si du liattu umbue accarruazzuvata
e llu ghjurnu se ‘ha le “nasche tante “ hore du’ parmu cc’è la chjcatura

15)Si ‘mbece tu vulissi ncinciulata 16) Ce chine te pigliassi a muzzicuni
a d’ura ca ia cuagliu le tuvaglie ndùcia bacante quando cuagli u fruttu
a natura dorma e lla notte è passata ‘un vida quando scugniu li zapponi

17)Senza dihetti u mundu horsi stranu 18)Cumu lu neu da pella è nu dihettu
ma si guardamu u travu e lla pagliuzza illu è lu marchiu de l’umanitate
i sumbarcamu nziami e manu a manu governata de core e de ‘ntellettu

19)Ppe la paura d’esse scunchjudente 20)A mente huhjia a chistu mundu e a chillu
mue chiudu a busta e cce ncugniu u sigillu cu anialli ntarsiati de mille ricuardi
ma i schicciuli me ‘hujanu da mente ca a chiude a mbusta pue ce pensa d’Illu

21)Si puru n’abunassidi li danni 22)Cu u mbriacune chi vassadi le vutte
cantami e sunamu ncoru eternamente cuntiantu ca s’ha fattu na surchiata
chi è ghjutu già e chi va fra cent’anni ia vaghju dugniu aguri a tutti e a tutte

23)Ppe chilli sparpagliati u mundu mundu
àzate oh strina! mbuvu cu a cicogna
e vàsali e luangu a luangu e ‘ntundu ‘ntunduI STRINARI DA MANU DESTRA ALLA HOCARA ( G.MARANO)

( 2^ CLASSIFICATA ) CANTA PIERO MARANO)

1)Canta strinare e soname sta strina 2) bon’annu, bonasira e bonn’annata
piglia l’accordu ccu lla manu destra pregati a Sant’Antuaniu ppe llu puarcu
o miagliu,ccu lla suaru da mancina si vui siti guliusi e soppressata

3)stasera puru a strina vi cce cantu 4) saluti e aguramu cose belle
pagatime ccu sordi o ccu patate sperando ca truvassinu maritu
o me vattiti e manu ogni tantu prima le vecchie e dopu le zitelle

5)da strina rinnuvamu a tradizione 6)c’è vuau guaglioni bialli e primu pivu
ca patrimma, Luchinu e Ntoniu e Chiara cu cavuzi de marca arripezzati
è tiampu ca oramai vanu pensione e lle guaglione chi le hau lu hivu

7)u biallu nui stasera lu vattiamu 8)è bellimbustu e tipu de palestra
u higliu e Mauruzzu e de Giuliana e manu chine e calli du lavuru
è d’illu u ndon Giuvanni Paisanu ppè lu tiraggiu ccu lla manu destra

9) ormai se nove leve su all’attaccu 10)a notte iilu c’ha l’ispirazione
a strina a scriva bona Luca Mutu e arriva nu mumentu a lla terzina
ma u miagliu è lu higliu e Marcu Gattu basta ca guarda la televisione

11)embece u higliu de Francu Barone 12)a meglia voca aviadi Lucariallu
e strofe ogni tantu se le scorda ma e puacu tiampu ha cangiatu vuce
si ia guardatu de himmine bbone ca se tuccava troppu lu martiallu

13)u higliu e Fulviu e chillu de Nicova 14) n’atru strinare ca vu raccumandu
a scrivau a manu e fanu lu spartitu iadi Francescu ,u higliu e don Pasquale
s’attaccanu a llu muru a Sederova sa hadi meglia si c’è puru u cantu

15)sa cantadi e sa sona d’illu stessu 16 )a strina va sunata a re minore
ma certe vote ppè se concentrare va si unveghjssi bona la chitarral ’ispirazione a trovadi a llu cessu tuccatila e sunatila a maggiore

FESTIVAL DELLA STRINA 2011

Surdatu ‘ppe la Patria (premio Critica,giovani emergenti)
(C.Cupelli/F. Cicero))


1. Mamma te mandu chista cartulina
e supra c’è lu diavuvu m’persuna
spirdu de notte, judice e matina.

2. Prima era Partigianu e mue rinchiusu
pigliatu e prigioniaru ‘ppe la patria
mavatu e de na grazia bisugnusu

3. Na tazza e acqua portanu a matina
chjina e suduri e “tisici cumpagni”
haccie sperdute,janche cu varichina.

4. I hilistèi appiccianu nu huacu
te vassau fujie pe te sc-cuppèttare
senza cumandu ma,sovu ‘pe juacu

5. Iari au purtatu na menza cunocchia
pane e jermanu e puru a cutuhjia
tutta jaccata cu, si dui jinocchia.

6 Quandu cu ciucci ne vanu timbrandu
ripiansu a’lli cannizzi sutta a vota
e lu duvure chjianu vadi passandu

7. Su stati tutti garzi de partitu
e ccu’lla pitta‘n cialu su crisciuti
n’grupandu pane e sale dissapitu .

8.A sira sira piansu sempre a tia
cù na jestigna circu a haccia tua
m’mianzu a su suanu crudu e hùnivia.

9.Lontanu a via siantu hischuli-are
l’ultimu gridu de nu cundannatu
c’u huciliari circadi e humiliare.

10 Chi dassa ‘ppe na hella e suppressata
magari chilla de lu culerinu
eh!! chillu urdure e ova, hàtti a frittata.

11. Pensare a chistu me ha arrizzicare
e s’uacchji mia se n’cavanu de chjudi
e de duvure n’cignianu a vrachimiare.

12. Si chianti amari hètanu de agli
cu a nive e maju scinda allu paise
‘ppe pulizzare e lingue a sette tagli.

13. Me siantu cu nu puvaru pezzente
cu quandu a capu vaschjia circa pane
e se ricoglia suvu risi da gente.

14. M’petratu de lu friddu e da paura
te passadi a malizia e la superbia
puru u chjiu brutu tornadi criatura.

15.Pagamu a caru priazzu l’illusione
a hame da conquista e du potere
du dittature a capu e sa nazione.

16. Siantu ca l’ura sta ‘ppe d’arrivare
N’aguriu e longa vita allu patrune
vestutu a luttu prima e t’ammazzare.

17. Un te spagnare statte sprecurata
su jigliu tua sta ‘ppe se ricoglie
pe jire n’ziami a tia alla Nunciata.

18. Me vignu stricu n’zinu alla capizza
du catarrattu de su core amaru
cacciu ‘ppe tia amure e cuntentizza.

19. Si u sacrificiu mia è cunsumatu
escia da porta e grida mianzu a viaca muaru 'ppè la pace e ‘ppe lu statu.

E' MORTO GIOVANNI CHERUBINI


LA REDAZIONE PORGE LE CONDOGLIANZE ALLA FAMIGLIA CHERUBINI
PER LA PERDITA DEL CARO GIOVANNI, PERSONA CONOSCIUTA ED AMATA DAL POPOLO LAGHITANO

FESTIVAL DELLA STRINA 2010/11I PRIMI TRE CLASSIFICATI IL VICITORE CORRADO MARTILLOTTIORSOLA MAZZOTTA
VINCITRICE DEL"PREMIO CRITICA"
FIORE CICERO"MIGLIOR GIOVANE"
Corrado Martillotto , vince la Strina Laghitana

La “strina” è stata anche quest’anno protagonista del tradizionale festival ,svoltosi nel giorno di Capodanno a Lago .Sede dell’evento musicale è stato il cine-teatro “Scanga” che ha prestato il proprio palcoscenico agli otto interpreti che si sono sfidati . Il festival ,che è stato fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale rappresentata, per l’occasione ,dall’assessorre alla cultura e allo spettacolo , Enzo Scanga,è stato presentato, con la solita maestria e professionalità, da Luchino Politano .Ogni cantante in gara ha interpretato una “strina” inedita ,scritta appositamente per la manifestazione culturale di quest’anno .I brani erano composti come da tradizione ,da terzine endecasillabi , e ognuno di essi interpretava pensieri e sentimenti legati alla vita di Lago e alla società in genere . La “strina vachitana” è ricca di umorismo e sarcasmo a differenza di tutti gli altri tipi di strina che trattano il solo tema di augurio .Ad aggiudicarsi il primo posto , “Strina chi vena ddù core” ,scritta e cantata da Corrado Martillotto ,che ha dedicato il componimento ai suoi genitori persi nel giro di un anno ,in particolare al padre, Filiberto, anch’esso strinaro .Al secono e terzo posto si sono classificati Piero Marano e Patrick Piluso . Il premio della critica ( migliore testo) è stato vinto invece dalla strina “ U parmu e lla chjcatura “interpretata da Giovanna Mazzotta e scritta da Orsola Mazzotta . Significativa è stata la partecipazione in gara di diversi giovani locali , a testimonianza del fatto che questa tradizione è destinata a durare negli anni .In particolare il “Premio Giovani “ è stato assegnato a Fiore Cicero ,autore della strina “ Surdatu ppè lla Patria “ . Importante anche il momento della tombolata organizzata dal presidente dell’Avis, Pino Muto,che ha raccolto fondi da destinare a Telethon

STRINA CHI VENA DU’ CORE ( Corrado Martillotto )

Signori aguri a vui sinceramente
Ca puru Diu , c’ha farru a parte sua
Dopu dui anni signiu ccà presente

Stasera ccu ssa strina me cunpiassu
Ca ppe dui anni udaghju cantatu
Ca la spurtuna m’è benuta appriassu

Intru lu core mi lu tiagniu caru
Ca patrimma nde ghja ppè bentumata
Ca illu è statu nu grande strinare

Criiu ca lu sapiti tutti vui
Ca a morte si cce misa ppe llu mmianzu
Ntra n’annu l’haghju piarsi tutti i dui

Ppè tutti nui è de veru nu dramma
S’avìa pigliatu a pattrimma e bastava
Ch’era cuntiantu si me lassava a mamma

Amari loru ca sende su ghjuti
Se trovanu ccù lìangiuvi a llu cialu
Pregassinu ppè figli e ppè neputi
U dispiacere e llu duvure nuastru
era bbenutu u tiampu e putì godere
e ppe se vide ncunu jurnu e lustru

Equantu friddu a nuttate sane
amu durmutu tutti ntra nu liattu
c’eranu jurni ca udaviamu pane

Si putissi turnassi da pe arriadi
unne pigliava nulla malatia
puru cu daviamu scarpe a lli piadi

Si è veru ca su ghjuti supra a luna
e mparadisu ce su de sicuru
speru ca lladi tenau cchiù fortuna

Mue mìaghju truvatu sta cumpagna
ma lu pensiaru mia è sempre lladi
quando eramu tutti a chilla montagna

Su mundu è fattu veramente stranu
a chi è maligniu u lle succeda nente
e lli cristiani bbuani sende vanu

Purtroppo e cose su a purtata e manu
ca st’annu c’aju avutu puru u riastu
a spalla horte e Zu Ntoniu e Julianu

Diciandu chissà lu gridu cchiù forte
ca ma bulutu bbene sempre e veru
e ca m’hadi aiutatu jurnu e notte

M’aviti e cride apposta me cce arraggiu
ca ia aiu piarsu nu fraternu amicu
ppe tutti nui grande persunaggiu

A morte è destinata a tutti quanti
a chissa cosa n’amu e rassegnare
amue pensà a sta bbuani e ghjre avanti

E’ benutu u mumentu e salutare
ecircu scusa a lla famiglia mia
ma era l’unicu modu ppè me spurgare